La pasada tarde nit del Divendres va tenir lloc la 29ª edició de la nit de l’esport del Prat.
Aleix Carrasco I Diana Vazquez van guanyar la nominació en la categoria esportista menor de 16 anys masculi i esportista major de 16 anys femení. Mentre que Mireya Valenzuela, joel Esteban van ser nominats en categorfia menor de 16 anys i Joan Martos en categoría esportista major de 16 anys masculi.
Per un altre costat, el GYM Studio junt a altres entitats va rebre la Q de qualitat conforme impartim esport amb una correcta organització, planificació I gestió esportiva.